دارای درب تخلیه بار

حمام و سرویس بهداشتی

واقع در خیابان قزوین

مناسب برای سرمایه گذاری