210متر زمین

90متر بنا

دو خوابه

سند تک برگ

قابلیت پارک 2ماشین

کنتورگاز

اب

برق

یک ساله

شهرک تهرانی نشین

دارای نگهبانی